שילוב אנשים עם מוגבלות

שלמה קוגן שילוב עובדים עם מוגבלויות בשוק העבודה 

גם להם מגיעה הזדמנות - שילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה

בעשור האחרון נחשפתי מספר פעמים לנושא העסקת עובדים עם מוגבלות כאשר פנו אליי מספר גופי השמה העוסקים בהשמת עובדים אלו. חשיפה זו התעצמה נוכח חקיקה נרחבת בנושא וצו ההרחבה שנכנס לתוקפו בסוף שנת 2014 המחייב כל ארגון המעסיק למעלה מ 100 עובדים למנות נאמן להעסקת עובדים עם מוגבלות ולהעסיק עובדים עם מוגלות בהיקף של לפחות 2% מעובדיו עד לסוף 2015 ו 3% מעובדיו עד סוף 2016.
מאמר זה סוקר בקצרה את הנושא ובסופו מביא קישורים לקריאה נוספת לשימוש המעסיקים.


אז מהי מוגבלות ?
מוגבלות יכולה להתבטא הן כמוגבלות נפשית, שכלית, פיזית,  זמנית או קבועה שבגינה מוגבל תפקודו של האדם באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי חייו העיקריים . פעמים שהמוגבלות נראית לעין ופעמים שהיא סמויה מן העין.
על פי חוק השיווין המוגבלות יכולה להיות מולדת או כזו שהופיעה במהלך החיים של האדם ועשויה להתבטא גם כלקות שכלית חושית או בהפרעות קשב וריכוז.
למרות החשיבה המוטעית, מסתבר כי מרבית האנשים עם מוגבלות רוצים ומסוגלים לעבוד, ורבים מהם יכולים לעבוד מבלי להזדקק להתאמות כלשהן. שלמה קוגן
מנתוני משרד הכלכלה עולים נתונים לפיהן 20% מהאוכלוסיה מוגדרים כאדם עם מוגבלות וכמחציתם מתמודדים עם יותר ממוגבלות אחת. רק 30% מהם זכאים לקצבת נכות . ולצערנו רק 51% מבעלי המוגבלות מועסקים כאשר רבים מהם מועסקים בעבודות שאינן הולמות את כישוריהן.

מה אומר החוק?
בעשור האחרון ניתן דגש וביטוי הן בחקיקה והן באכיפה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות. בין החוקים שנחקקו בנושא ניתן למנות את החוקים הבאים.
·        חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שמטרתו היא להגן על כבודו וחירותו של אדם בעל מוגבלות, תוך מתן מענה  לצרכיו המיוחדים.
·        חוק לרון אשר שיפר את תנאיהם של עובדים הבוחרים לחזור למעגל העבודה מבלי שיפגעו זכויותיהם
·        חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים – שמטרתו לעודד מעסיקים להעסיק עובדים בעלי מוגבלות הנמוכה מ 20%
·        תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) מטרת החוק לקבוע שכר מינימום מותאם לעובד בעל מוגבלות
·        צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לפי חוק הסכמים קיבוציים-  הצו מחיל על כל המשק את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים, בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות. מטרת הצו היא להגדיל את מספר המועסקים שהם אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הישראלי, וזאת על ידי חיוב המעסיק לוודא כי בארגון/בעסק שלו מועסקים אנשים עם מוגבלות בהיקף הנקבע בהסכם ו/או ליזום מהלכים לקידום ושילוב עובדים נוספים עם מוגבלות במקום העבודה. 
·        תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) - מטרתו לקבוע השתתפות במימון הוצאותיהם של מעסיקים עבור התאמות של סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.
·        חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה  מטרת החוק היא למנוע הפליית עיוורים המלווים בעלי כלבי נחיה בתעסוקה .
חוקים אלו ואחרים עוסקים הן במעסיק והן באדם עם מוגבלות , מטרתן העיקרית היא למנוע אפליה של אנשים עם מוגבלות ולעודד את המעסיק ואת האדם עם המוגבלות להשתלב במעגל העבודה .
חוק השיווין מטיל חובה על המעסיק לבצע התאמות שיאפשרו את העסקתם והשתלבותם של אנשים עם מוגבלות.
כמו כן נקבע כי קיימת חובת ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות כך שמעסיק המעסיק למעלה מ 25 עובדים חייב לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, מעסיק עם למעלה מ 100 עובדים מחויב בנוסף להעסיק עובדים עם מוגבלות בהיקף של לפחות 3% ממצבת העובדים עד לסוף 2016. בחברות ממשלתיות חובה זו גבוהה יותר. בנוסף יש למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות בארגון .

Image courtesy of franky242 at FreeDigitalPhotos.netמהו צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות?
" צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות " אשר נחתם ב 21.9.14 בידי מר נפתלי בנט, שר הכלכלה דאז מחיל על כל המשק את הוראות ההסכם הקיבוצי אשר נחתם בין ההסתדרות לבין נשיאות הארגונים העסקיים . מטרת הצו לקדם ולעודד שילובם של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה המעסיקים למעלה מ 100 עובדים . וזאת תוך מינוי אחראי לנושא בארגון. במסגרת זו קבעה וועדת המעקב שהוקמה כי אדם עם מוגבלות הינו אדם עם מוגבלות של 40% נכות ומעלה או אדם שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה או שהוא נכה צה"ל שעבר שיקום לצורך השמה בעבודה.
במסגרת זו נקבע כי מעסיק שאינו עומד במכסת העובדים עם מוגבלות יידרש להראות כי נקט בצעדים הבאים :
1.     מינה אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות
2.     בנה תוכנית שנתית לנושא
3.     פנה לשלושה גורמים שונים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות
הכלים למעסיק לשילוב עובדים עם מוגבלות
משרד הכלכלה הקיים יחידה ייעודית לקידום שילובם של 
אנשים עם מוגבלות הנקראת "המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה" .

המטה מלווה מעסיקים ומספק שירותים על פי חוק תוך הפעלת תוכניות שונות . להלן דוגמא למספר שירותים הניתנים על ידי המטה :
1.     השתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה – פעמים שהארגון נדרש לבצע התאמות בכלים הנדרשים לפעילות העובד או התאמת מקום העבודה שעות העבודה וכד'. על מנת לסייע למעסיקים בהוצאות אלו משתתפת המדינה במימון התאמות מסוגים שונים כדוגמת התאמת מבחני קבלה לעבודה, התאמת דרישות התפקיד, שירותי הדרכה ראשונית למעסיק, התאמות פיזיות , וליווי והדרכה מקצועיים. כמו כן ניתנות הלוואות עומדות.
2.     מרכזי תמיכה למעסיקים – מרכזי התמיכה נותנים שרות ללא תשלום למעסיקים כדוגמת מתן מידע איתור וסינון מועמדים , לווי לקליטת עובדים עם מוגבלות סיוע בהתאמת נוהלי הארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות
3.     הדרכות – המתפרשות במגוון נושאים כדוגמת רקע כללי על הנושא, יישום צו ההרחבה, כל זאת תוך התאמת התכנים לקהל המשתתפים בקרב הארגוןWhat Not To Do... With A New Employee - #EndTheAwkward - Scopeכדאיות למעסיק
מעבר לחובה המוסרית והחברתית שבמימוש המטרה לשילוב עובדים עם מוגבלות , הרי ששילובם תורם למשק בהקטנת הצורך בתמיכה בבעלי מוגבלות וביצירת ערך הם למועסקים והן למעסיק. שלמה קוגן
פעמים רבות ניתן להיווכח כי תפקודם של בעלי מוגבלות הינו ללא דופי והם אינם נופלים מעמיתיהם שאינם בעלי מוגבלות. לשם כך לעיתים יש להתאים את סביבת העבודה והתפקיד עצמו לצורכיו הייחודיים של המועסק.
נוסף לכך המדינה מספקת למעסיקים שירותי השמה ללא  עלות ותומכת בארגונים המעסיקים עובדים עם מוגבלות.
העסקת עובדים עם מוגבלות מחזקת את תדמית הארגון, כך שהארגון נהנה  מכח עבודה מסור ומחויב.

ככל שהמודעות לנושא תעלה , וככל שתהיה פתיחות לנושא העסקת אנשים עם מוגבלות כך נהפוך לחברה טובה והטרוגנית יותר .
בהצלחהקישורים :

עדכונים בנושא עובדים עם מוגבלות שלמה קוגן


  • פתיחת מרכז ליווי והכוון תעסוקתי

בתאריך 16.3.16פרסם משרד הכלכלה והתעשיה כי החל מ 1.5.16 יפתח מרכז ליווי והכוון תעסוקתי עבור אנשים עם מוגבלות.

המרכז יופעל באמצעות חברת רבדים – קריירה אשר יספק שירות למיצוי זכויות בתחום השיקום התעסוקתי ויכין את המועמדים לעבודה באמצעות הכשרות , סיוע וליווי בהשמה ועוד. המרכז גם ירכז מאגר משרות ומעסיקים.


למרכז יוכלו לפנות אנשים עם מוגבלות המקבלים קצבת נכות מביטוח לאומי בגובה של לפחות 20% נכות רפואית ואינם מקבלים הבטחת הכנסה.


  • משרד הכלכלה מרחיב את התמיכה במפעלים ועסקים הקולטים עובדים/ות חדשים  החל מהעובד הראשון ולמשך זמן רב יותר

המשרד קבע מסלול מענקים חדש המאפשר למעסיקים מהמגזר השלישי ולעוסקים מורשים, לקבל מענקים בתנאים נוחים בכדי להעסיק אנשים עם מוגבלות אשר שיעור העסקתם נמוך משמעותית מהאוכלוסייה הכללית


במסלול זה הוסרה הגבלת מספר העובדים , ניתן לקלוט גם עובדים במשרה חלקית בלבד (עד לשליש משרה) הועלתה תקרת עלות השכר אותה ניתן לסבסד מ 15,000 ₪ ל 16,000 ₪  . בנוסף יוארך משך סבסוד השכר למעסיק, מ-30 ל-36 חודשים. שלמה קוגן

הודעת משרד הכלכלה בדבר הרחבת התמיכה במפעלים ועסקים הקולטים עובדים חדשים


  • שילוב אנשים עם מוגבלות במשמר בתי המשפט
פרויקט משותף למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ומשמר בתי משפט יצא לדרך.

  • יד לתעסוקה שווה - מרכז להשאלת ציוד התאמות

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף הקרן לפיתוח שירותים לנכים מטעם המוסד לביטוח לאומי ועמותת יד שרה השיקו בימים אלו מרכז להשאלת ציוד התאמות.שינוי בחוק - לפחות 5% מהעובדים יהיו בעלי מוגבלות משמעותית - שלמה קוגן


ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה ב24.7.16 פה אחד , לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שלפיה גופים ציבוריים שבהם יותר מ-100 עובדים, יידרשו לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משמעותית בשיעור של 5% בתוך חמש שנים.

בנוסף, על פי הצעת החוק, כל גוף ציבורי שבו יותר מ-25 עובדים יחויב למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות ויפרסם אחת לשנה משרות המיועדות להעסקת מועמדים עם מוגבלות. החוק ייכנס לתוקף בינואר 2017

שירה רודרמן היא מנכ"לית קרן רודרמן, קרן פילנתרופית שפועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה ולחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות ארה"ב. מיהו המודל לחיקוי שלה, מה היא חושבת על הכלכלה הישראלית ומה היא חושפת על השירות הצבאי שלה?


קיראו את הכתבה הבאה אודות קרן פילנתרופית של משפחת רודרמן הפועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה, ולחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות ארה"ב, את הקרן מנהלת הגב' שירה רודרמן. כדאי לקרוא. 

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למתן שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה הישראלי, ההצעה של חברי הכנסת איציק שמולי ויואב קיש  . החוק יחייב כל גוף ציבורי לשלב לפחות 5% מכלל העובדים, עובדים עם מוגבלות .
סיכוי שווה
השבוע נחשפתי ליוזמה מבורכת ,במסגרת הרשת החברתית linkedin  לקהילת  "סיכוי שווה" הפועלים בהתנדבות למען שילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה.

פעילותם נעשת באמצעות פניות מרוכזות ורצופות לכלל המעסיקים בישראל בשלל המגזרים (הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי) ובאמצעות פניות ספציפיות למעסיקים בכל הזדמנות שנוצרת.
זהו ערוץ חשוב נוסף למתן הזדמנות לאנשים עם מוגבלות להשתלב במערך התעסוקה בישראל .

מומלץ בחום.


התוכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי

עוד יוזמה מבורכת של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. המטה פתח בתוכנית בת שני מסלולים נפרדים בהם משתלבים אנשים מוגבלות בעבודה בתפקידים שונים במגזר הציבורי. השילוב נעשה  תוך ליווי מקצועי תומך והכשרה תוך כדי עבודה.
המסלולים המוצעים במסגרת התכנית:
1.    שילוב אקדמאים עם מוגבלות ככח אדם מקצועי בשירות הציבורי
2.    שילוב אנשים עם מוגבלות כנותני שירותים במגזר הציבורי​​


לקריאה מורחבת בנושא כנסו לקישור הבא מיזם חברתי ראוי להערכה שלמה קוגן
"כל יכול" - סטארפ אפ חברתי שמעסיק עובדים עם מוגבלות . כל הכבוד לכל יכול, מיזם חשוב ופורץ דרך בתחום העסקת עובדים עם מוגבלות.

כנסו לקישור -קישור לכתבה


סרטון של משרד הכלכלה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות מיועד למעסיקים

תוכנית חסכון בנושא העסקת עובדים עם מוגבלותחובת ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות בספקים של גופים ציבוריים
תיקון מס' 11 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ,שהתקבל ביום 4.8.16 ,קובע כי על התקשרות של גופים ציבוריים עם ספקים בעסקאות לגוף הציבורי יחולו ההוראות הבאות:
חובת הגשת תצהיר בכתב:
הספק יציג לגוף הציבורי תצהיר חתום בכתב כדלהלן :
1 .הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובעות חובת ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות, אינן חלות עליו חלות עליו. כלומר, הספק הוא ארגון ובו פחות מ 25 עובדים.
או
הוראות סעיף 9 כאמור חלות עליו והוא מקיים אותן.
2 .במידה ולספק 100 עובדים ומעלה – הוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
3 .במידה והספק התחייב בעבר לפנות למנכ"ל כאמור לעיל, וההתקשרות שבמסגרתה התחייב בכך נעשתה עמו, יצהיר הספק כי פנה למנכ"ל לפי ההתחייבות שנתן. בנוסף, במידה וקיבל הספק הנחיות ליישום חובותיו – כי פעל ליישומן.
4 .הספק מתחייב להעביר העתק מהתחייבותו למנכ"ל.
פרסום ודיווח
המנכ"ל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימת הספקים שפנו אליו לשם בחינת יישום
חובותיהם לפי סעיף 9 כאמור.
אחת לשנה, במשך 5 שנים והחל מה 1.3.17 ,יעביר המנכ"ל לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דיווח על מספר הפניות שקיבל מספקים על פי ההוראות האמורות בשנה החולפת לדיווח.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מרכזי תמיכה למעסיקים של עובדים עם מוגבלות אשר יסייעו ללא תשלום לספקים המעוניינים לקבל הסבר על הוראות החוק, ואשר ידריכו וינחו את הספקים למילוי חובותיהם בהתאם להוראות החוק.
תקציר מתוך אתר משרד הכלכלה


קליטת אנשים עם מוגבלות בכנסת ישראל שלמה קוגן


בשנתיים האחרונות לקחה על עצמה כנסת ישראל ליישם את שילוב האנשים עם מוגבלות הלכה למעשה.
בשלב הראשון קלטה הכנסת 16 אנשים עם מוגבלות כעובדים מן המניין אנשים שהועסקו בכנסת על ידי עמותות שונות שמתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלות, קליטת אנשים אלו כעובדים מן המניין היוותה שינוי עצום במעמדם, שכרם וזכויותיהם של אנשים אלו.
בשלב השני, החליטה הכנסת לצאת למכרז עבור שמונה תקנים ייעודיים שמכוונים לאוכלוסיית המטרה של אנשים עם מגבלה שכלית התפתחותית ומגבלות קוגניטיביות מורכבות. קשת רחבה של תפקידים נפתחו במכרז, החל מעוזרים אדמיניסטרטיביים דרך סדרנים במליאה וכלה באנשי משק. קרוב ל-200 אנשים הגישו את מועמדותם לתפקיד, 30 מועמדים הגיעו לראיון הקבלה הסופי.
בסופו של הליך נבחרו 8 גברים ונשים עם מגבלה משמעותית ובימים אלו הם מתחילים את הליך קליטתם כעובדי כנסת ישראל לכל דבר ועניין.
תקציר מתוך אתר משרד הכלכלה


 שלמה קוגן העסקת עובדים עם מוגבלות - מעסיקים כנסו וקיראו

כנסו לכתבה המיועדת למעסיקים המעוניינים לשלב עובדים עם מוגבלות . מתוך הדוגמאות המובאות בכתבה ניתן ללמוד מהי הדרך המומלצת להעסיק עובדים אלו ומה הערך המוסף שהם מביאים לעסק.
בהמשך הכתבה אנו נחשפים לעובדה שאנשים עם מוגבלות משתלבים במסגרות רבות כדוגמת שרות לאומי ואפילו לשירות צבאי.
השילוב חייב להעשות באופן המותאם לצרכיו האישיים של כל עובד ועובד , דבר אשר יבטיח העסקה במינימום תקלות תוך מתן ערך וקבלת ערך הדדית.
בהצלחה


עוד חדשות טובות ויוזמה מבורכת והפעם בנמל אשדוד

כמה נחת הרגשתי כשקראתי את הידיעה לפיה ההסתדרות ונמל אשדוד הגיעו להסכמה על העסקה עובדים עם מוגבלות בנמל אשדוד.
ההסכמות ושיתוף הפעולה בין ההסתדרות לבין חברת נמל אשדוד, בנושא תעסוקת עובדים עם מוגבלות, באו בהמשך להסכם קיבוצי שהובילה ההסתדרות להבטחת ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה.
על פי הסכם זה, שהורחב באמצעות צו הרחבה לכל המגזר הפרטי ואומץ גם על ידי המדינה, גופים המעסיקים למעלה מ-100 עובדים מחויבים בייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות בשיעור של 3% מכלל העובדים, וכן במינוי גורם מטעם המעסיק שיהיה אמון לקדם את הנושא.
יישר כח למנכ"ל הנמל יצחק בלומנטל וליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן
צילום: דוברות נמל אשדוד

שמונה אנשים עם מוגבלות החלו ב 1.2.2017 עבודתם במשכן הכנסת
העובדים החדשים מצטרפים לכ- 18 עובדים עם מוגבלות, שכבר מועסקים בכנסת מספר שנים.
הכנסת קלטה  שמונה עובדים עם מוגבלות כעובדים מן המניין בכנסת. העובדים חלקם  עם מוגבלות שכלית וחלקם עם מוגבלות קוגניטיבית. לאחר הליך קליטה, ומפגש עם מנכ"ל הכנסת ,  שובצו במחלקה שנקבעה להם .

עובדים אלו מצטרפים ל 18 עובדים נוספים עם מוגבלות המועסקים בכנסת מזה מספר שנים. אחוז העובדים עם מוגבלויות בכנסת יעמוד כעת על כ 5% מכלל עובדי הכנסת. היעד למשרדי הממשלה ב-2017 עומד על 3% בלבד. 

לפני חמישה חודשים פירסמה הכנסת, באופן תקדימי בשירות המדינה, מודעת "דרושים" המיועדת לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או שכלית למשרות סיוע מנהלי בכנסת שירחיבו את פרויקט העסקתם בכנסת של אנשים עם צרכים מיוחדים. טופסי המכרז נוסחו לאחר עבודת מטה מקיפה של אגף בכיר משאבי אנוש בכנסת יחד עם המכון להנגשה קוגניטיבית, כך שיותאמו לאנשים עם מוגבלות להם יועד המכרז.
בעקבות המכרז, פנו לכנסת עשרות מועמדים, ובתום הליך ראיונות ומיון נבחרו שמונה בעלי תפקידים חדשים שכאמור החלו הבוקר את עבודתם בכנסת.
זוהי יוזמה מבורכת ודוגמא נהדרת לכלל המעסיקים במשק ולמשרדי הממשלה בפרט.
הכנסת היא זוכת פרס קרן של"ם לשנת 2011 עבור פעילותה לשילוב אנשים עם פיגור שכלי בתעסוקה.


כל הכבוד!!!!
שלמה קוגן


שילוב בעלי מוגבלויות בהיי-טק שלמה קוגן

ככל שעובר הזמן , עולה המודעות והצורך בהעסקת עובדים עם מוגבלויות , במאמר שהתפרסם ב 26.3.17 מספר ברק אבנר , אשר הקים את המרכז הישראלי לנגישות, את הקושי של עובדים עם מוגבלויות להשתלב בשוק העבודה.
מסיבה זו הוא הקים את המרכז ולדבריו ניתן לשלב בהצלחה עובדים אלו גם בתחום ההייטק. 
במסגרת המרכז העוסק בשילוב עובדים עם מוגבלות המקומות עבודה, עוברים חלק מהעובדים גם הכשרה מתאימה , אולם נראה שהקושי קיים גם בנכונות של המעסיקים לשלב עובדים עם מוגבלות במקומות העבודה.

איחולי הצלחה לאבנר על הפעילות הברוכה
קישור למאמר

יישום תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה במשרד הכלכלה מלווה ומסייע למעסיקים ביישום הנידרש מהם מיישום תיקון 15 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .
תיקון זה קובע את החובות החלות על מעסיק ציבורי הנחלקות לשני עיקרים.
1.    ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות אצל מעסיק ציבורי, המעסיק לפחות 100 עובדים, הייצוג   יהיה %5 לפחות מקרב עובדיו.
2.    מעסיק ציבורי המעסיק לפחות 25 עובדים ימנה בעל תפקיד כאחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון.
לשם כך מבצע המטה משרד הכלכלה מספר פעולות :
1.    בחודשיים האחרונים פועל  המטה על בניית רשימת המעסיקים הציבוריים על פי התיקון לחוק. הרשימה הסופית אמורה להתפרסם  בסוף מרץ 2017 ובמקביל תועבר למוסד לביטוח לאומי.
2.    המטה והנציבות מנסחים  הנחיות עבור הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות.
3.    המטה מגבש המלצות לנציבות שירות המדינה להתאמת תהליכי הגיוס לשרות המדינה אשר יאפשר להגדיל את מספר הפונים והמתקבלים למישרות בשירות המדינה.
4.     הממונים על תעסוקת אנשים עם מוגבלות יוזמנו להדרכה מקצועית .
5.    המטה מסייע לביטוח הלאומי ולגורמים השונים אשר ברשותם מידע אודות אנשים עם מוגבלות משמעותית שעברו שיקום או תכניות תעסוקה כמוגדר בחוק להיערך להעברה ולקליטה של נתונים רלוונטיים לצורך בחינת העמידה ביעד הייצוג של כל מעסיק ומעסיק.

מומלץ להיכנס לאתר של שלמה קוגן העסקת עובדים עם מוגבלות למידע נוסף בנושא.הדף הקודם - ניהול בכיר     הדף הבא - נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות