אכיפת חוקי עבודה


התמ"ת במסר למעסיקים : קבלו אחריות על כלל העובדים

חדי העין מבינכם ואלו שאינם מדלגים על הפרסומות בוודאי שמו לב לתשדירים של התמ"ת המבשרים על עידן חדש, לפיו המשרד יגביר את האכיפה על חוקי העבודה.

תשדירים אלו הם חלק מקמפיין רחב היקף שהתמ"ת משיק בימים אלו בטלוויזיה ברדיו ובאינטרנט. הקמפיין בטלוויזיה כולל שלושה תשדירים שבהם נראה מפקח של משרד העבודה העורך ביקורת סמויה במקומות עבודה מגוונים החל ממסעדה המשך במוסך וכלה במשרדים מטופחים , בסוף התשדיר שולף המפקח תעודת פיקוח ומזדהה כמפקח של משרד העבודה. כל תשדיר שם דגש על עבירות שונות בתחום דיני העבודה החל מניכויי שכר שלא כחוק המשך בהפרשות פנסיוניות וכלה בהעסקת עובדים מעבר לשעות המותרות.

הקמפיין מהווה למעשה תחילתו של עידן שבו המעסיק נדרש לקבל אחריות על כלל העובדים המועסקים בארגונו.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה גוברת הנוגעת לאכיפה ומיצוי זכויות העובדים והמטילה אחריות רחבה על המעסיקים. אחריות זו באה לידי ביטוי בשלוש רמות: בהיבט החקיקה , בהיבט הפסיקה ובהיבט האכיפה.

בשנת 2011 נחקק החוק להגברת אכיפת דיני עבודה, החוק משקף את המגמה הנוגעת להחמרה באכיפת חוקי העבודה. לאמור לא עוד התנערות או התעלמות המעסיקים מזכויות העובדים אלא הגברת המודעות בקרב המעסיקים לזכויות העובדים.

החידוש בחוק זה הוא בכך שכיום מוטלת חובה ישירה על המעסיק גם לפקח על זכויות עובדי קבלן (בתחום השמירה/אבטחה, ניקיון והסעדה) המועסקים בארגונו גם אם לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבינם.

אז בואו נעשה קצת סדר, כ 150 מחוקי העבודה נושאים בחובם חבות פלילית של המעביד. על מנת לאכוף חוקים אלו עיבה משרד התמ"ת את מערך הפיקוח שלו בכ - 120 תקני פיקוח חדשים , כמו כן נוספו 13 תקני תובעים למערך התביעה החיצונית. ובשנים האחרונות ניכרת עליה ממשית בכמות תיקי החקירה כנגד מעסיקים המפירים את החוק.

מגמה זו באה לידי ביטוי בסיכום הפעילות של התמ"ת לשנת 2011 לפיה נבדקו 2,521 מעסיקים והסתיים טיפול ב- 1,651 תיקי חקירה, ניתנו 789 התראות, הוטלו 614 קנסות והוגשו 283 כתבי אישום, גם כנגד נושאי משרה.

אז מה החידוש הגדול שארע בשנת 2012 , חידוש כה גדול שהתמ"ת חרג מהרגלו ויצא בכנס השקה שנערך ב 5.9.12  במלון דן פנורמה בת"א  . החידוש הוא בחקיקת חוק חדשני במהותו האוכף כ- 50 הוראות חוק שונות הנוגעות לזכויות עובדים. במסגרתו נקבע מנגנון של הטלת עיצומים כספיים בסכומים של בין 5,000 ₪ ל- 35,000 ₪ לכל הפרה. ובנוסף נוספו עבירות פליליות חדשות (מזמין שירות לעניין חוזה שכרת עם קבלן, הפרעה למפקח עבודה, אחריות פלילית של מנהל כללי של תאגיד שהוא מזמין שירות ועוד).

באמצעות התשדירים מנסה התמ"ת לחדד את מהותו של החוק החדש המטיל אחריות אישית על המעסיקים ועל העומד בראש הארגון, המנכ"ל. לדוגמא הוטלה חובה בחוק על מנכ"ל התאגיד "לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרה" של סעיפי חוק שנמנו קודם לכן. על מנכ"ל אשר נכשל בקיום חובתו זו ניתן להטיל עיצום כספי בגובה 1/4 מהסכום אותו ניתן להטיל על התאגיד.

הוסדר נושא של חובות מעסיק כלפי עובדים של קבלני שירותים בתחומים של שמירה, ניקיון והסעדה. הוטלה אחריות אישית פלילית על מנכ"ל התאגיד לתיקון הפרה של חוקי עבודה כלפי עובדי קבלן שירותים.

ובנוסף הוחמרה וחוזקה האחריות של המנהלים בארגון עד כדי אחריות פלילית , החמרה זו באה לידי ביטוי במקרים של :

·      מנהל תאגיד שהוא מזמין, בגין הפרות חובת פיקוח על קיום זכויות עובדים של הקבלן המופיעות בתוספת שלישית בחוק.
·       מנהל רשות ציבורית שהיא מעביד, בגין הפרות חובת פיקוח על קיום הוראות חוק התוספת השנייה בחוק.
·        מנהל רשות ציבורית שהיא מזמינה דומה לאחריות מנכ"ל של תאגיד שהוא מזמין.
·        מנהל רשות ציבורית ושל מנהל תאגיד שהם מזמינים בגין הפרת חובת פיקוח על חתימת על הסכם שהוא חוזה הפסד.

אם כן, החוק החדש והכלים לאכיפתו עלולים להדיר שינה ממעסיקים רבים, שהרי כמעט אין מעסיק שאינו עובר על החוק וברוב המקרים ללא ידיעה , לדוגמא מעסיקים רבים אינם יודעים שהעסקה מעל 12 שעות ביום היא עבירה פלילית.

אם כן כיצד יוכל המעסיק המצוי ושומר החוק להגן על עצמו מפני תביעות, קנסות וכתבי אישום ?

החוק התייחס לסוגיה זו ויצר תפקיד חדש "בודק שכר מוסמך" שתפקידו לפקח ולבדוק את זכויות עובדי הקבלן המועסקים בארגון. באמצעות הסתייעות ב"בודק שכר מוסמך", המעסיק יכול להימנע מפני האחריות שמבקש להטיל עליו החוק החדש.

עם זאת "בודק השכר" אינו מחויב על פי חוק לבחון את תנאי העסקה של שאר העובדים  בארגון ובכך  קיימת פירצה.

אז מה יעשה אותו מעסיק שצפה בתשדירים ומבקש לעמוד בדרישות החוק לפני שמפקחי התמ"ת יתדפקו על דלתותיו?

ראשית וכפי שמורה החוק , מעסיק המעסיק עובדי קבלן מחויב בבדיקת "בודק שכר מוסמך" אשר בדיקתו נותנת מענה הולם לבחינת מילוי זכויות העובדים ומאפשר תיקון ליקוים. זה המקום לציין כי מעסיק שבארגונו נתגלו הפרות ואשר הסתמך על בדיקת בודק שכר , בדיקה זו תעמוד לזכותו ותשמש כטענת הגנה טובה.

עם זאת, המעסיק המצוי אמור להכיר ולעמוד בכל דרישות החוק הנוגעות לעובדיו הישירים, ולפי המצב בשטח נראה כי מעסיקים רבים אינם בקיאים בדרישות החוק ההולכות ומתרבות עם השנים.

על מנת לעמוד בדרישות אלו מומלץ לערוך בדיקה מקיפה של מומחה (ולצורך העניין גם "בודק שכר" כהגדרתו בחוק , נחשב כמומחה) אשר יבחן את מימוש ועמידת העסק בדרישות החוק . בדיקה שכזו תחשוף בפני המעסיק את הסיכונים ותאפשר תיקון הליקויים.

רו"ח רענן לוי (המשמש כ"בודק שכר מוסמך") חדשות

חברת אוטוריטה מפעילה אתר המספק מידע רב וכלים בעולם העבודה ובעולם הכספים.
לאחרונה הם ריכזו 10  טעויות נפוצות שמנהלים עושים בעולם יחסי העבודה, לצד דרכי הפעולה הרצויות.
להלן קישור למאמר


הדף הקודם - ניהול משאבי אנוש   הדף הבא - חדשותאין תגובות: