נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות

שלמה קוגן מה זה נגישות השירות

נגישות השרות הינה מתן שרות באופן בו יוכלו אנשים עם מוגבלות לצרוך את השרות באופן מכובד בדומה לאנשים ללא מוגבלות.
לשם כך נדרש נותן השרות להתאים את מקום צריכת השרות ואת מתן השרות עצמו כך שיתאים לכלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלות.  יש להתאים את המרחב הפיזי באמצעות דרכי הגעה, ריהוט , אמצעי עזר לשמיעה ו/או ראיה, והסרת מכשולים בהגעה למקומות נותני השרות. כמו כן נדרש נותן השרות לקיים הדרכות בקרב עובדיו לשם הכשרתם במתן שרות נגיש ללקוח עם מוגבלות.
החובה על המעסיק בהנגשה כוללת מספר אלמנטים ובהם ניסוח נהלי עבודה למתן שירות נגיש , התאמה של סביבת המיקום בו ניתן השרות ובכלל זה גם עזרי שמע וראיה. והקמת מערך הדרכה לעובדים נותני השרות כך שתהיה להם הבנה ומודעות ללקוחות עם מגבלות לשם מתן שירות התואם את מגבלתם.

נתונים אודות אנשים עם מוגבלות
שלמה קוגן
על פי הדו"ח של נציבות השוויון לשנת 2015 ,עולה כי במדינת ישראל כמיליון ו-600 אלף אנשים המוגדרים כאנשים עם מוגבלות.
עם העליה בגיל קיימת גם עליה בשיעור האנשים עם מגבלות באוכלוסייה. העליה בתוחלת החיים הביאה לגידול בכמות האנשים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות בשירות. שלמה קוגן 
 על פי נתונים שפורסמו באתר נציבות לשיווין עולה כי לאנשים עם מוגבלות  כח קניה ורמת הכנסה משמעותיים ולפיכך הם מהווים נתח שוק שלנותני השירות כדאי להתחשב בו .

מה החוק והתקנות אומרים בנושא ?
שלמה קוגן
בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמטרתו , "... להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".
כמו כן מכוח חוק זה נקבעו תקנות הנוגעות לנגישות לשירות , המחייבות את נותן השרות בהנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות. התקנות דנות בהסרת חסמים ומכשולים העומדים בפני אדם בעל מוגבלות המעוניין לקבל שרות המכשולים יכולים להיות פיזיים, תקשורתיים או אדמיניסטרטיביים.
לשם אכיפת התקנות קיימים שני מנגנונים , האחד הינו מנגנון פיקוח והשני מנגנון אכיפה.
מנגנון הפיקוח כולל פיקוח על בניה חדשה כך שתותאם לאנשים עם מגבלות. ומנגנון פיקוח על בתי עסק .
מנגנון האכיפה כולל אכיפה פלילית ואזרחית . מפקחי הנציבות עורכים פיקוח ברחבי הארץ ומוציאים צו נגישות הכולל לוחות זמנים לתיקון הליקויים, ככל שתיקונים אלו אינם נעשים בזמן צפוי נותן השרות לכתב אישום פלילי וקנסות.
האכיפה האזרחית באה לידי ביטוי בזכות של אדם עם מוגבלות לתבוע נותן שרות בגין אי עמידה בחובת הנגישות.


Image courtesy of Teerapun at FreeDigitalPhotos.net


מה נדרש מאיתנו כנותני שירות

 בהתאם לקבוע בתקנות אנו נדרשים להנגיש את השירות במספר אופנים להלן מספר דוגמאות: 
  • הדרכת העובדים למתן שרות נגיש, הכרות עם המגבלות ואופן מתן השרות המותאם לאוכלוסיה זו
  • הספקת עזרי שמע וראיה
  • מתן נגישות לעמדות שירות באמצעות הנמכתם
  • קביעת שילוט אלקטרוני ומערכות כריזה
  • ניסוח נהלי עבודה כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל לקבל שרות באופן שיווני , הסרת חסמים בירוקרטים או הסרת מהלכים המקשים על אדם עם מוגבלות לקבל שרות.
  • הנגשת מידע באמצעים מגוונים כדוגמת אתרי אינטרנט, טלפון ועוד. סיוע במילוי טפסים.
  • התאמות פיזיות כדוגמת הסרת מכשולים, התאמת ריהוט, פינוי מעברים.
  • פרסום התאמות הנגישות בכדי שאנשים עם מוגבלות ידעו אודות אותן התאמות שנעשו.

להלן לוחות הזמנים לביצוע התאמות הנגישות .
  • על גוף פרטי לסיים את ביצוע ההתאמות עד 1 בנובמבר 2017;
  • על רשות ציבורית לסיים את ביצוען עד 1 בנובמבר 2018.


זוהי סקירה תמציתית בלבד , מומלץ לפנות לנציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות בכדי לקבל מידע מקיף ומלא אודות המחויבות של נותן השרות על פי חוק. שלמה קוגן 

תאור מורחב
 בהצלחה
מורן סמואל - אל תגבילו אותנו - תשדיר שרות


ארגון נגיש – Win Win Win שלמה קוגן
בכתבה מציג יובל סקירה אודות כמות האנשים עם מוגבלות בעולם, והצורך שלהם בשירות נגיש. הוא מדגיש כי הנגשת שירות אינה בהכרח רק הנגשה פיזית כי אם גם הנגשת שירותים המותאמים לבעלי מגבלת ראות או שמיעה, או מוגבלות נפשית ושכלית. 
הקידמה והטכנולוגיה המתקדמת הביאה לפיתוחם של שירותים רבים שאינם כרוכים בהכרח בהגעה לנותן השרות, קיימות דרכים נוספות כדגומת אתרי אינטרנט , מוקדי שרות טלפוני ועוד.
כפי שהבאתי בבלוג שלי עובדים עם מוגבלות - האתר של שלמה קוגן קיימת חקיקה המחייבת את הארגון להנגיש את שירותיו.
יובל מדגיש כי ישנם ארגונים הרואים בתחום ההנגשה השקעה ולא כהוצאה, ולפיכך על הארגון להיערך בהתאם , תוך מתן חשיבות לדרך שבה מוטמעת הנגישות בדרך יעילה. 

עמותת נגישות ישראל מתמחה בליווי והטמעת הנגישות בארגונים גדולים ואף פיתחה מודל ייחודי, יעיל, פשוט וחסכוני ליישום ההנגשה.קישורים 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה